رادیو دریا؛ شعری از آرزو نوری

آرزو نوریالو…
صدای مرا
از “رادیو دریا” می شنوید
وقتی دریا آرام است و …
قلبم ناآرام

ماهیگیران به دریا رفته اند
تا در تورهای خود پری دریایی بیاورند
من به بازار می روم
تا طناب زردی بخرم

الو…
هوای اینجا شرجی است
من به خانه برگشته ام
و مثل آخرین ماهی
در تور ماهیگیران
دست و پا می زنم

الو…
صدای مرا…
نمی شنوید دیگر
نه از “رادیو دریا”
نه هیچ ساحل دیگری
ماهیگیران دست خالی برگشته اند
و آخرین پری دریایی
خودش را دار زده است

*رادیو دریا ساحلی است در چالوس

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.