افسون، شعری از بوئل شنلر ؛ ترجمه از سوئدی: سهراب رحیمی

بوئل شنلر
با وجود تقاضای مکرر شما
که پیدایش من باید
جایی دیگر برگزار شود در زمانی دیگر
کنار تو در رختخواب تو می مانم.

با لحافی کشیده بر سر هردومان
درهای جهان را برویمان نمی بندیم.
زندگی ی پرشور مردم در کوچه و خیابان
بی خانمانی ی جاری ی مرا در قیل و قال؛ پنهان می کند.

اُنس طرحی می کشد از
خط فرضی ی افق از تاریکی ی نزولی.

٢٠٠٨
Stockholm
سهراب رحیمی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.