خیال دوست داشتن تو…؛ شعری از آیدا خاقانی

آیدا خاقانیخوب می دانم
دوست داشتن تو
قرار نیست
دستی در این دنیا ببرد
و نه آسمانی را آبی تر
و نه خورشیدی را گرمتر کند
می دانم خالی آغوشم را پر نمی کند
حتی شانه هایم را کمی تنگ تر
اما…
می تواند جهانی بسازد
روی ته مانده های من
جهانی خیالی,
اما حقیقی…
که مردمان دلم را
خیالی امن می دهد

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.