دوشیزگان تگرگ؛ شعری از یانیس ریتسوس با ترجمۀ احمد شاملو

دوشیزه‏ گان تگرگ
در کناره
در کار گرد آوردن نمک ‏اند.
آنان، از آن سان خمیده ‏پشت
قادر به رؤیت دریا نیستند.

زورقى با بادبان سپید
از پهنه‏ ى دریا به جانب ایشان اشارتى مى ‏کند.
دوشیزه ‏گان
او را نمى ‏بینند
و زورق
از اندوه
به تیره‏ گى در مى ‏نشیند.

یانیس ریتسوس

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.