دست ها…، سروده ای از آیدین غلامحسینی

دست های من
بر کاغذ
جهان را شعر می کند…

رم را برای ایتالیا
برج ایفل را برای پاریس
و بهار توکیو را بخاطر شکوفه…

اما دست های تو
جان می دهد برای پیاده روی های
ولیعصر…

و چقدر پایتخت
به تهران می آید

با “تو” …!

آیدین غلامحسینی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.