عکسی از حمیرا و دخترش هنگام خروج از ایران

عکس زیر حمیرا، خواننده زن ایرانی را نشان می دهد که در کنار دخترش و با حجاب کامل است. حمیرا از خوانندگان زن قبل از انقلاب است که مدتی پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد.

حمیرا

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.