ما با هم بسیار متفاوتیم؛ شعری از سوزان پولیس شوتز

چه بسیار از خود می پرسم
که چرا عاشق هم شدیم

ما با هم
بسیار متفاوتیم

توانایی ها
و کاستی های بسیار گوناگون داریم

نگرش ما به چیزها
با هم اختلاف فراوان دارد

شخصیت ما
بسیار متفاوت است
و با وجود همه اینها
عشق ما به هم روز به روز بیشتر می شود

شاید تفاوت های ما
بر هیجان عشق مان می افزاید
و من می دانم
که ما در کنار هم
پر توان تریم

تفاوت های ما
اساسی است
ولی شور و احساسات یکسانی داریم
و این که چرا عاشق هم شده ایم
واقعاً بی ارزش است

تمام آنچه برای من مهم است
این است که کماکان
برای هم ارزش داریم
و عاشق یکدیگریم

سوزان پولیس شوتز

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.