شعر گنجشک و پنبه دونه؛ شعری کودکانه از افسانه شعبان نژاد

گنجشک و پنبه دونه

گنجشکه توی لونه

چی داشت؟یه پنبه دونه

دید که هواسرد شده

با اون لحاف درست کرد

گنجشکه حالا گرمه

زیر لحافی نرمه

افسانه شعبان نژاد

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.