عکس های مهرسا خوش سلوک گریمور موفق سینمای ایران

مهرسا خوش سلوک که برخی او را با نام مهسا خوش سلوک می شناسند از زمره موفقترین گریمورهای زن سینمای ایران است که در سالهای اخیر بر روی چهرۀ برجسته ترین بازیگران زن ایرانی کار کرده است.

مهرسا خوش سلوک

مهرسا خوش سلوک

مهرسا خوش سلوک

مهرسا خوش سلوک

مهرسا خوش سلوک

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.