بار سفر بسته؛ شعری از فرشید خیرآبادی

بار سفر بسته
در گیر و دار شدن و ماندن
برای آن روزهای برفته
بگذشته وُ هیچگاه برنگشته
برای رفتن از دود به مه
بسان خیال انگیزی نگاه در باران
بنه بسته
برای شدن از شیدایی به اندیش ناکی
کوله هایی پر هایکو
برای پاییز یا تابستان

آری سفر
مرا سرود می خواند
بار و بنه بسته

فرشید خیرآبادی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.