اصطلاحات تغذیه در طب سنتی

حکما با انجام آزمایشات مختلف و کسب تجربیات فراوان طی قرن های متمادی غذاها را به ۱۸ بخش طبقه بندی کرده اند. برای درک بیشتر، به شرح پاره ای از اصلاحات تغذیه می پردازیم:

لطیف غذایی است که مواد زاید آن ها کم بوده، وقتی بدن روی آن اثر می کند، به سرعت هضم شده و مورد استفاده اندام ها قرار می گیرد و قوای مدبره بدن به سرعت آن را آماده مصرف می کند. این غذاها برای افرادی مناسب است که به تازگی از بیماری بهبود یافته اند یا افرادی که متفکر هستند.

کثیف غذای متکاثف و در هم فشرده ای است که قوای طبیعی ما برای استفاده از این غذاها باید زیاد زحمت بکشد تا آن را آماده مصرف در اندام ها نماید و از طرف دیگر مواد زائد آن ها هم زیاد است. این دسته از غذاها برای افرادی مناسب است که در زندگی روزمره زحمت زیادی می کشند و یا کارهای سنگین بدنی دارند مثل کشاورزان و ورزشکاران. چون اگر غذای لطیف بخورند سریع تحلیل می رود و مجبورند از انرژی های درونی بدن استفاده کنند.

معتدل برای افرادی با مزاج معتدل و فعالیت متوسط مناسب است و از نظر سرعت هضم غذا و جذب آن نسبت به لطیف و کثیف حالت بینابینی دارد.

صالح الکیموس: غذاها از حیث عناصر تشکیل دهنده با هم متفاوت هستند و از هضم بعضی مواد غذایی اخلاط متعادل و صالح ایجاد می شود یعنی میزان دم، بلغم، صفرا و سودایی که از آن ها ایجاد می گردد متناسب است و مزاج فرد را تغییر فاحش نمی دهد. این دسته از مواد غذایی کیموس خوب تولید می کنند (آبگوشت).

فاسدالکیموس یا ردی الکیموس: غذاهایی که میزان کمی خون تولید می کنند و یا میزان زیادی صفرا تولید می کنند و اخلاط غیر متعادل از آن ها حاصل می شود، فاسدالکیموس یا مواد غذایی تولید کننده کیموس بد می نامند و در صورتی که با مقادیر زیاد و مکرر از آن ها استفاده شود باعث ایجاد بیماری می گردند.

کثیرالغذا: غذایی که مقادیر عمده ای اخلاط ایجاد می کند و در صورت هضم، انرژی زیادی تولید کرده و بدن مدت قابل توجهی از مصرف غذای مجدد بی نیاز می شود.

متوسط الغذا: ما بین کثیرالغذا و قلیل الغذا می باشد.

قلیل الغذا: غذایی که انرژی کمتری می دهد و فقط شکم پر کن است.

ردیفنوع غذامثال
۱لطیف صالح الکیموس کثیر الغذازرده تخم مرغ نیم برشت، گوشت پرنده
۲لطیف صالح الکیموس قلیل الغذاانار، سیب، کاهو
۳لطیف صالح الکیموس متوسط الغذانان گندم خوب (جید)
۴کثیف صالح الکیموس کثیر الغذاتخم مرغ نیمرو
۵کثیف صالح الکیموس قلیل الغذاپنیر تازه
۶کثیف صالح الکیموس متوسط الغذاگوشت گوساله
۷معتدل صالح الکیموس کثیر الغذاگوشت بره یکساله
۸معتدل صالح الکیموس قلیل الغذاشلغم
۹معتدل صالح الکیموس متوسط الغذاگوشت بچه شتر
۱۰لطیف فاسد الکیموس کثیر الغذاجگر سفید، بچه کبوتر
۱۱لطیف فاسد الکیموس قلیل الغذاترب، پیاز و هر چیز تند و تیز
۱۲لطیف فاسد الکیموس متوسط الغذانان بد پخته شده (نان فطیر)
۱۳کثیف فاسد الکیموس کثیر الغذاگوشت گاو
۱۴کثیف فاسد الکیموس قلیل الغذاگوشت مانده، سوسیس، کالباس
۱۵کثیف فاسد الکیموس متوسط الغذااقسام کلم بستانی
۱۶معتدل فاسد الکیموس کثیر الغذاکلم رومی (کلم قمری)
۱۷معتدل فاسد الکیموس قلیل الغذازردک (هویج ایرانی)
۱۸معتدل فاسد الکیموس متوسط الغذاماهی خشک کرده و دودی

مطالب مرتبط:
جایگزین کردن مواد طبیعی، راه حل طب سنتی

طب سنتی و روشهای پاکسازی بدن

امتیاز دهید: post
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.