ورزشکاران آب چغندر بخورند!

چغندرمطالعات نشان می‌دهد گنجاندن آب لبو در برنامه‌غذایی باعث می‌شود فعالیت‌های ورزشی نتیجه مثبتی داشته باشد. به گزارش مهر، برای آنکه ورزش نتیجه مثبتی داشته باشد، لازم است مصرف این نوشیدنی را در برنامه غذایی خود بگنجانید. طبق مطالعات به عمل آمده مربیان ورزشی که از آب چغندر استفاده می‌کنند، در هر دو حالت استراحت و ورزش کردن این تغییرات را در بدن خود تجربه می‌کنند. همچنین با این اتفاق فشارخون کاهش یافته و باعث می‌شود هنگام ورزش اکسیژن کمتری نیاز باشد. با انجام آزمایش‌هایی روی ۱۴ مرد که در طول ۱۵ روز این نوشیدنی را مصرف کردند مشخص شد این موضوع روی تورم شاهرگ بازویی آنها تأثیر نداشته، اما اثر سخت‌کنندگی بر آنها گذاشته است.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.