تنها، یک عاشقانۀ آرام از جیمز جویس

تو و زرین و خاکستری ماه
چادری بر سر شب می کشد،
چراغهای ساحل دریاچه خفته
پیچکها را نورانی می کنند
نی های ناقلا
در گوش شب
چیزی زمزمه می کنند
یک نام،
نام او را،
و تمام هستی من از شادی سرشار می شود،
و از شرم، گیج و سست.

James Joys
جیمز جویس شاعر و نویسنده ایرلندی
ترجمه ای از چیستا یثربی در کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.