معرفی اروین اشتریتماتر نویسنده آلمانی

اروین اشتریتماتر Erwin strittmatter در سال ۱۹۱۲ بدنیا آمد و کودکی خود را در روستا گذراند. در شانزده سالگی مدرسه را رها کرد و در نانوایی پدر به کار پرداخت. بعدها نان خود را از کارگری در مزارع، رانندگی و کارگری در کارخانه ها در آورد. در جنگ دوم جهانی سرباز بود و سرانجام توانست از جبهه بگریزد. پس از جنگ، دوباره در نانوایی سرگرم کار شد تا آنکه در نویسندگی کارش بالا گرفت.
آثار اروین اشتریتماتر که اغلب با قهرمانانی از محیط روستا و زبانی شاد و شوخ نوشته شده اند در آلمان دموکراتیک خواهان بسیاری داشتند و در بحث های سیاسی- فرهنگی همواره نقطه ی عطفی را موجب می شدند.
نوشته های او نمونه ای است از ادبیات جانبدارانه و از نظر سیاسی بی خطر که حاکمان آلمان دموکراتیک خواهانش بودند و آن را برای سرگرم کردن مردم ترویج می کردند.
اروین اشتریتماتر در سال ۱۹۹۴ چشم از جهان فرو بست.
برگرفته از مجموعه نامرئی
با ترجمه علی اصغر حداد

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.