هرمان ایگنات، نویسنده ای از چک

هرمان ایگنات (Herman Ignat) همچون بسیاری دیگر از نویسندگان چک از یان نرو دا ( Jan Neruda) روزنامه نگار، شاعر و داستان نویس چک تاثیر پذیرفته است.
ایگنات که متولد ۱۸۵۱ است، مثل اغلب نویسندگان دیگر کار خود را با روزنامه نگاری شروع کرد و بعد از اینکه مدتی به عنوان گزارشگر دادگاه برای روزنامه ها کار می کرد، مجله ی طنزی بنیاد گذاشت که خواننده ی بسیار داشت و بعد از آن بود که داستان هایی نوشت که قهرمان فراموش نشدنی آن ها ” پاپا کوندلیک ( papa kondelik ) فراموش نشدنی” نماینده ی خرده بورژوازی ریاکار و محتاط در اواخر قرن نوزدهم بود. ایگنات در ۱۹۳۵ چشم از جهان فرو بست.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.