عکسی تاریخی از هویدا و فرح دیبا در حال تست اولین کامپیوتر وارداتی به ایران

عکس زیر امیرعباس هویدا و فرح پهلوی را در حال تست اولین کامپیوتر خانگی وارداتی به ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار هجری شمسی نشان می دهد. اولین نسل کامپیوترهای خانگی در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه در آمریکا تولید شد.

امیرعباس هویدا و فرح پهلوی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.