رمضان آمد و مهمونی به پا شد؛ شعر کودکانه ای از مهری طهماسبی دهکردی

رمضان آمد و مهمونی به پا شد
نوبت مهمونی پاک خدا شد

سفرۀ خدا پر از عطر نمازه
پرِ از عبادت و راز و نیازه

همه دستاشون به سوی آسمونه
رو لبا نام خدای مهربونه

رمضان ماه دعا ماه عبادت
ماه مهربونی و برکت و رحمت

مهری طهماسبی دهکردی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.