شعر اصفهان نصف جهان؛ شعری کودکانه از پروین دولت آبادی

شهر آفتاب و نور
شهر شادی و سرور

شهر باغ و بوستان
شهر رود نغمه‌خوان

نیمه‌ جهان و اصفهان ما
پل نگاه می‌کند به رود

رود خواند این سرود
می‌روم به کشتزارها

می‌برم به باغ‌ها بهارها
پل نشسته لب خموش

بار شهر را کشد به دوش
می‌روند مردمان

پای می‌نهند روی آن
می‌کشد به پشت خویش بارها

شهر کار و کارگر
شهر باغ‌های بارور

شهر مردمان پرهنر
شهر زنده رود درگذر

جاودانه شهر، اصفهان ما
ای یگانه شهر، اصفهان ما

پروین دولت آبادی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.