آموزگار ما؛ شعری کودکانه از پروین دولت آبادی

می‌گشایند باز مدرسه را
مهرماه است، ماه مهر و امید

روز دیدار دوستان می‌آید
می‌توان باز روی یاران دید

باز آموزگار ما آید
با دلی گرم هم‌چنان خورشید

بگشاید به خنده آن لب شاد
با خود آرد هزار گونه نوید

ای تو آموزگار مهرآموز
می‌توان با تو داشت گفت و شنید

از نگاه تو دوستی ریزد
بر لبانت سرود صبح سپید

پروین دولت آبادی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.