شعر چوپان؛ شعری کودکانه از شکوه قاسم نیا

چوپونه کجاست؟

تو صحراست

مواظب گله هاست

گله باید چیکار کنه؟

بع و بع و بع صدا کنه

یونجه و شبدر بخوره

علف های تر بخوره

چوپون باید زرنگ باشه

قوی و اهل جنگ باشه

جنگ با کی؟با گرگ ها

صد آفرین ماشالله

شکوه قاسم نیا

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.