شعر کبوتر پر شکسته؛ شعری کودکانه از مهری طهماسبی دهکردی

توی حیاط خونه

یک کبوتر نشسته

دارم اونو می بینم

انگار بالش شکسته

شاید یه بچه ی بد

سنگی زده به بالش

بالش وقتی شکسته

بد شده خیلی حالش

کبوتر بیچاره!

الهی برات بمیرم!

الان برای بالت

یه کم دوا می گیرم

بالت رو زود می بندم

اینکه غصه نداره

حالت خوبِ خوب میشه

پر می کشی دوباره

مهری طهماسبی دهکردی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.