شعر شب؛ شعر کودکانه ای از مهری طهماسبی دهکردی

چشب های تاریک

شب های دراز

پر از خاطره

پر از رمز و راز

توی آسمون

صدها ستاره

چراغونی رو

یادم میاره

ماه گاهی تمام

گاهی باریکه

چراغی واسه

شب تاریکه

خواب توی چشام

باز می گیره جا

آروم می خوابم

تا صبح فردا

مهری طهماسبی دهکردی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.