شعر حلزون خال خالی؛ شعری کودکانه از مهری ماهوتی

آی حلزون شاخکی!

کجا می ری یواشکی؟

جلو میری یواش و ریزه،ریزه

پوست تنت چه نرم و خیس و لیزه

خالهای دونه،دونه داری

به روی پشت خود یه لونه داری

ساکتی و خجالتی و تنها

بمون توی باغچه خونه ما

مهری ماهوتی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.