شعر مرغ سرخ پاکوتاه سرودهٔ پروین دولت آبادی

یکی بود یکی نبود
غیر از خدا هیچ کس نبود

یه مرغ سرخ پا کوتاه
افتاد توی مزرعه راه

مزرعه سبز و قشنگ
درخت و گل رنگ و وارنگ

به دنبال دونه می گشت
مزرعه بود مثل یه دشت

هرجا که یک دونه می دید
با نوکش اونو بر می چید

خوردن دونه عالی بود
جا دونی فردا خالی بود

با خود می گفت این پا کوتاه
هر روز می افتی توی راه؟

این بیخودی یه کاره
بکن یه فکر چاره

یک هو میون گندما
دانه ای چید مثل طلا

گندمو برچید از زمین
گفت به خودش بخت و ببین

میرم که گندم بکارم
حاصل اونو بردارم

با خوشحالی قدم زنون
این مرغ خوشبخت زمون

اومد کنار مزرعه
با قد قدا گفت به همه

میخوام که گندم بکارم
حاصل اونو بردارم

آی کی میاد گندم کاری
آی کی میاد گندم کاری

آی کی میاد، آی کی میاد
آی کی میاد، آی کی میاد

پیش سگه رفت
واق و واق و واق

آقا سگه گفت:
من نمیام

پیشی خپلی تپل مپلی بد بیکاری
میای به یاری بکنی کاری

اما پیشی گفت:
من نمیام

کوآ کوآ اردک خوب
صبح تا غروب میون جوب

کاری بکن یاری بکن
با من هم آوازی بکن

شعر مرغ سرخ پاکوتاه

بیا که گندم بکاریم
حاصل اونو برداریم

اردکه گفت:
من نمیام

آهای گاو زرد
که نداره درد

با زور زیاد یاری میاد
گاو نازی کرد با خاک بازی کرد

با کرشمه گفت
من نمیام

مرغ پا کوتاه
باز افتاد به راه

گفت: خیلی خوب دانه می کارم
در دل خاک دانه می ذارم

آفتابی تابید، بارانی بارید، گندم پا گرفت
دانه تو خوشه، کم کم جا گرفت

مرغ پا کوتاه
باز افتاد به راه

گفت: کی میاد بریم درو
آی کی میاد بریم درو

باز سگه گفت: من نمیام
گربه گفت: من نمیام

اردکه گفت من نمیام
باز گاو گفت من نمیام

داس و گرفت لای پرش
نگاهی کرد دور وبرش

دید کسی نیست درو کنه
گندمارو ولو کنه

گندمو خرمن میکنم
هر کاری بود من می کنم

باز دوباره مرغ قشنگ
بال زد و وایساد سر سنگ

گفت: قد قدا یاری کنید
بیایید وهمکاری کنید

گندمارو هوا کنید
کاه و از اون جدا کنید

باز سگه گفت: من نمیام
گربه گفت: من نمیام

گندم و آرد کرد پا کوتاه
آرد و الک کرد پا کوتاه

آرد و خمیر کرد پا کوتاه
خمیر و نون کرد پا کوتاه

بوی نون داغ و تازه
چرا در خانه بازه

نون لذیذ و تازه
مرغه به خودش می نازه

اردکه گفت: من نون می خوام
گربه گفت: من نون می خوام

باز سگه گفت، باز گاو گفت
من نون میخوام

گفت روز کار کجا بودین؟
که ناگهان پیدا شدین؟

روزی که روز کار بود
زحمت و کار به بار بود

هی داد زدم یاری کنید
بیایید و همکاری کنید

زحمت که بود فراوون
نون نمیدم براتون

نون مال جوجه هامه
نوش جون بچه هامه

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.