تو ناگهان زیبا هستی شعری از سهراب سپهری

سهراب سپهری از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران است، شعر سهراب سپهری نیمایی است اما تاثیر هوشنگ ایرانی نیز براشعار ایشان به اثبات رسیده است.

کوهساران مرا پر کن ای طنین فراموشی
نفرین به زیبایی آب تاریک خروشان که هست مرا
فرو پیچد و برد
تو ناگهان زیبا هستی اندامت گردابی است
موج تو اقلیم مرا گرفت
ترا یافتم آسمان ها را پی بردم
ترا یافتم درها را گشودم شاخه ها را خواندم
افتاده باد آن برگ که به آهنگ وزش‌هایت نلرزد
مژگان تو لرزید رویا درهم شد
تپیدی: شیره گل بگردش آمد
بیدار شدی: جهان سر بر داشت جوی از جا جهید
براه افتادی: سیم
جاده غرق نوا شد
در کف تست رشته دگرگونی
از بیم زیبایی می گریزم و چه بیهوده : فضا را گرفتهای
یادت جهان را پر غم می کند و فراموشی کیمیاست
در غم گداختم ای بزرگ ای تابان
سر بر زن شب زیست را در هم ریز ستاره دیگر خاک
جلوه ای ای برون از دید
از بیکران تو می ترسم ای
دوست موج نوازشی

سهراب سپهری

اشعار دیگری از سهراب سپهری:
ساعت گیج زمان؛ شعری از سهراب سپهری

خواهم آمد و پیامی خواهم آورد شعری از سهراب سپهری

پرده؛ شعری از سهراب سپهری

امتیاز دهید: post
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.