آيين سدره پوشي در دين زرتشت

آيين سدره پوشي در دين زرتشتسدره پيراهني است گشاد و بي يقه و با آستين هاي كوتاه و داراي دو كيسه بسيار كوچك است. يكي در جلو سينه و نزديك قلب قرار دارد كه گريبان خوانده مي شود و ديگري كه در پشت قرار دارد را گرده مي گويند.
گرده نشانه مسئوليت و وظيفه ي اشخاص و گريبان كه كيسه كار نيك هم خوانده مي شود كه به معناي انباشتگي كار نيك و در نهايت خوشبختي انسان است. نزديك قلب بودن گريبان نشانه اين است كه كارهاي نيك بايد از روي باور و باصفا انجام شود.
برابر با يك روش كهن باستاني، همه ي جوانان دختر و پسر بايد آيين سدره پوشي را انجام دهند تا زرتشتي شناخته شوند. امروز در ايران كودكان را بين سنين هفت و يازده سالگي سدره پوش مي كنند.سن تكليف در دوره ي معاصر با اتمام كلاس پنجم دبستان آغاز مي شود چون پس از اتمام اين دوره تحصيلي، بايسته هاي ديني را فرا گرفته اما بلوغ در سنين 15 تا 17 سالگي صورت مي گيرد و تفاوتي بين دختران و پسران نيست.

منابع: ديدي نو از ديني كهن نوشته فرهنگ مهر
نقل از مؤبد غيبي

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.