واقعه ی سن بارتلمی یا عروسی خون پاریس

واقعه ی سن بارتلمی یا عروسی خون پاریسbartholomaesnacht، موسوم به عروسی خون پاریس و منظور کشتار پروتستان ها در سلطنت شارل هشتم پادشاه فرانسه در اثر دسایس کاترین دو مدیسی (مادر شاه) است که در روز 24 ماه اوت 1572 آغاز شد. به این منظور طرحی از سوی اطرافیان شاه برای کشتار پروتستان ها ریخته شد، موقعیت نیز مناسب بود زیرا به مناسبت جشن ازدواج هانری دوناوار (بعداً به نام هانری چهارم) با مارگریت خواهر شارل جمع کثیری از بزرگان و رهبران پروتستان در پاریس گرد آمده بودند.
این واقعه که خون انگیز ترین صفحات تاریخ تعصبات مذهبی است چندین روز به طول انجامید و تمام خاک فرانسه به خاک و خون کشیده شد. در پاریس کشتار وحشتناک تر از جاهای دیگر بود و رهبران اصلی پروتستان ها سر بریده شدند.
پاپ گریگوری سیزدهم خبر این کشتار را که حاصل آن تجدید جنگ داخلی بود با مراسم ویژه ی کلیسایی به جشن نشست.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.