تصویری تاریخی از اولین فاتحان اورست

قله اورست برای نخستین بار در تاریخ، توسط ادموند هیلاری نیوزلندی و تنزینگ نورگای تبتی فتح شد.
(۱۹۵۳)

اولین فاتحان اورست

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.