مامان چراغ خونه؛ شعری کودکانه از فاطمه سادات رضوانی

علی آقا ریزه میزه
زبر و زرنگ و تیزه

مواظبه تو خونه
هیچ آشغالی نریزه

می گه مامان خوبم
همیشه در تلاشه

تا هیچ زمانی کثیفی
تو خونمون نباشه

گناه داره تو خونه
مامان بمونه تنها

باید برم به یاریش
به اتفاق بابا

مامان چراغ خونه
مامان امیدمونه

خدا کنه همیشه
کنارمون بمونه

فاطمه سادات رضوانی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.