تشکر ای خداجون؛ شعری کودکانه از فاطمه سادات رضوانی

علی چه تند و  تیزه
ببین چه قد تمیزه

برای خانوادش
یه بچه عزیزه

شب که میخواد بخوابه
دندوناشو می شوره

موقع خواب می خونه
همیشه حمد و سوره

علی خودش می دونه
خدا چه مهربونه

نیاز بچه ها رو
یکی یکی می دونه

علی میگه همیشه
تشکر ای خداجون

هزار هزار تا نعمت
به ما داده ای ممنون

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.