ترفندهای جالب سوخاری کردن مرغ

سوخاری کردن مرغترفند هاى سوخاری کردن مرغ:

ابتدا مرغ را بعد از شستن خوب خشک کنید، سپس در آرد سفید، تخم مرغ و آرد سوخارى بغلتانید.
همیشه اجازه دهید تا مرغ مدتی در دماى محیط خانه بماند.
روغن را داخل ظرف گود و به مقدار زیاد بریزید، طوریکه مرغ داخل آن شناور باشد.
تمام مدت سرخ شدن مرغ، حرارت شعله باید بالا باشد.
مرغ را هنگام سرخ شدن تکان ندهید تا رویه اش جدا نشود.
درب ظرف را نبندید و نگران مغز پخت شدنش نباشید.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.