بازي كودكان بايد در جهت يادگيري و آموزش باشد

اسباب بازی کودکانبازي كودكان بايد در جهت يادگيري و آموزش باشد، پس لازم است در انتخاب اسباب بازي، شرايط بازي و چگونگي آن دقت شود.

– بازي به گونه‌اي انجام شود كه حس مسؤوليت پذيري و سطح تحمل كودكان را افزايش دهد.
– زمينه ابتكار عمل و نوآوري به همراه ابراز شخصيت، در بازي وجود داشته باشد.
– وسيله‌اي براي بازي انتخاب شود كه شادي كودك را افزايش مي‌دهد.
– اسباب بازي سبب رشد بدني كودك شود مثلاًٌ او را به تحرك وادارد.
– هم بازي كودك بايد روحيه سازگارانه داشته باشد تا سبب ارتقاي رشد اجتماعي كودك شود.
– اسباب بازي‌هايي كه سبب بروز خشم كودكان مي‌شوند، نامناسبند.
– اسباب بازي كودكان بايد بتوانندتمايل كودك به كنجكاوي و حقيقت جويي را تأمين كند.

منبع: مجله خانه خوبان، شماره۲۸، ص۶۶.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.