علت سیگار کشیدن افراد

کشیدن سیگار از برخی جهات پدیده ای عجیب محسوب می‌شود، بسیاری از نوجوانان به این کار دست می‌زنند حتی اگر بدانند کشیدن سیگار برای سلامتی شان مضر است با توجه به این شرایط چرا مردم سیگار می‌کشند؟!

چهار دلیل برای پاسخ دادن به این سوال وجود دارد.

یک دلیل به ایجاد احساس مثبت مرتبط می‌شود یعنی سیگار کشیدن برای تحریک، آرامش یا لذت.

دلیل دیگر به کاهش احساس منفی و تسکین دادن اضطراب یا تنش مربوط می‌شود.

توجیه سوم این است که شاید سیگار کشیدن به رفتارهای عادی یا خودکار تبدیل شود که شخص آن را بدون آگاهی انجام می‌دهد.

چهارم اینکه ممکن است شخص به کشیدن سیگار وابستگی روانی پیدا کند تا بر حالت های هیجانی مثبت یا منفی خود تسلط یابد.

مردم از سیگار به عنوان وسیله ای برای تحمل استرس استفاده می‌کنند. سیگار کشیدن در میان نوجوانان کم سن و سال به میزان استرس در زندگیشان مربوط است. هر اندازه استرس آنها بیشتر باشد آنها بیشتر مستعد سیگار کشیدن می‌شوند.

این تعاریف به این معنا نیست که سیگار کشیدن یک راه خوب برای یافتن آرامش و کاهش از میزان تنش است. افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیرسیگاری کارهای خود راآرامش بهتر انجام نمی‌دهند و یا احساس آرامش بیشتری نمی‌کنند بلکه ویژگی های شخصیتی همچون عصیان و خطر کردن به سیگار کشیدن فرد اثر می‌گذارد.

عوامل زیست شناختی نیز در تداوم مصرف سیگار موثر است. این واقعیت که سیگار کشیدن نوجوان با سیگار کشیدن پدر، مادر، خواهر و برادر او ارتباط زیادی دارد که نشان می‌دهد سیگار کشیدن در خانواده ها شایع است و بی تردید بخشی از این رابطه از فرآیندهای یادگیری اجتماعی حاصل می‌شود.همچنین بعضی از شواهد نشان می‌دهد که نیکوتینی که در دوران بارداری از یک مادر سیگاری به فرزندش انتقال یافته ممکن است کودک را در برابر اثرهای اعتیاد آور نیکوتینی مستعد تر سازد.

منبع: هفته نامه سلامت

امتیاز دهید: post
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.