تمرین زندگی در بازی های کودکانه

بازی برای کودکان نقش بسیار مهمی دارد و به آن علاقه فراوانی دارند. بازی وسیله ای برای شادمانی و همچنین تربیت و پرورش کودک به شمار می رود. در واقع باید گفت کودکان از سن دو سالگی در کنار هم بازی کردن را تجربه می کنند. آنها در این سن، از بازی در کنار یکدیگر بیشتر لذت می برند. کودکان دو ساله کم کم در انتخاب هم بازی های خود با افرادی ارتباط برقرار می کنند که بیشتر با آنها آشنا هستند. در این سن کودکان دوقلو نیز بیشتر تمایل دارند با یکدیگر رابطه برقرار کنند تا با دیگر کودکان. کودکان در سن سه سالگی فعالیت انفرادیشان کمتر می شود. در این سن شاهد آغاز بازی ها و فعالیت های گروهی هستیم. در واقع در این سن، رشد زبان ارتباط را ممکن میسازد. کودکان در چهار و پنج سالگی کم کم تعامل اجتماعی بیشتری با همسالانشان دارند. برای تعامل اجتماعی وابستگی آنها به والدین بتدریج کمتر میشود و به همسالان خود بیشتر و بیشتر وابسته میشوند. در این مرحله آنان در احساسات و اشیای مادی یکدیگر بیشتر سهیم میشوند و دوستان نزدیک با هم یک گروه را تشکیل می دهند.

هرچه کودکان بزرگتر میشوند، همراهی با دوستان برایشان مهمتر میشود. وقتی کودکان پایه اول را آغاز میکنند، دیگر علاقه ای ندارند که بیشتر اوقات تنها بمانند. در ادامه باید گفت بازی کودکان پیش دبستانی به اشکال مختلف طبقه بندی شده است که عبارتند از:

– نوع اول «بازی غیر اشتغالی» که در این نوع از بازی، کودکان بازی نمیکنند بلکه به اطراف خود نگاه میکنند و به طور تصادفی وارد برخی فعالیتها میشوند.
– نوع دوم «بازی انفرادی» است که در این نوع بازی، کودکان به تنهایی با اسباب بازیهایشان بازی میکنند و تلاشی برای ارتباط با کودکان دیگر نمیکنند.
– نوع سوم «بازی تماشاگرانه» است که در این نوع بازی، کودکان بازی دیگران را تماشا میکنند و با آنها صحبت میکنند ولی به بازی آنها نمیپیوندند.
– نوع چهارم «بازی موازی» است که در این نوع بازی، کودکان در کنار بقیه بازی میکنند، اما با آنها بازی نمیکنند.
– نوع پنجم «بازی ارتباطی» است که در این نوع بازی، کودکان با دیگر کودکان به تعامل میپردازند و به یکدیگر اسباب بازیهایشان را قرض میدهند و در فعالیتهای مشابه، یکدیگر را دنبال یا رهبری میکنند.
– و نوع آخر «بازی تعاونی» است که در این نوع بازی، گروههایی از کودکان به بازی از جمله مسابقات میپردازند.

از این نوع بازیها که انواع مختلفی دارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد، بازیهایی نظیر آب پاشیدن. یا بازیهای حرکتی مثل لی لی کردن یا دویدن. یا بازیهای شناختی مثل چیستان یا تکرار واژه ها یا بازیهای نمایشی مثل خانه داری. یا بازی هایی نظیر مسابقات و ورزش ها مانند قایم باشک و شطرنج.

بازی می تواند وسیله ای باشد که کودک به واسطه آن چیزهای زیادی را بیاموزد. برای مثال کودک از طریق بازی کردن دوستی، همکاری و داشتن انضباط در کارها را میآموزد و همچنین در بازی کردن، کودکان صفات اخلاقی را یاد میگیرند. همچنین بازی کردن کودکان، زندگی اجتماعی را به آنان میآموزد. در واقع کودکان با بازی کردن سرگرم میشوند و بدین وسیله تفریح میکنند و از آن لذت میبرند.

همچنین بازی کردن به کودک، رعایت قوانین و مقررات را می آموزد. آنها از راه بازی کردن اوقات فراغت خود را پر میکنند و خود را از تنهایی می رهانند. آنها از طریق بازی کردن از ناراحتی های درونی، نجات پیدا میکنند و از این طریق، دوست یا دوستانی می یابند. همچنین کودکان از این راه می توانند خودشان را نشان دهند. شاید بتوان یکی دیگر از فواید بازی در کودکان را آگاهی از اسرار جهان دانست که از این طریق کودک می تواند چیزهای زیادی بیاموزد. ما نیز از طریق بازی با کودک می توانیم با روحیات او آشنا شویم.

در واقع باید گفت در سایه بازی کردن می توان صفات و خصوصیات کودکان را کشف کرد و مشکلات اخلاقی و روحی آن ها را اصلاح کرد. همچنین میتوان از طریق بازی، اندیشه کودک را رشد داد. همچنین از فواید بازی هایی که به صورت گروهی انجام می شود این است که باعث پرورش وجدان فردی کودک می شود و همچنین کودک احساس می کند در میان جمع پذیرفته شده است و دیگران برای او ارزش قائل می شوند و این موضوع به کودکان آرامش می دهد.

از فواید دیگر بازی کودکان میتوان به نزدیکی بیشتر کودک و والدین اشاره کرد زیرا هنگامی که والدین با کودک بازی می کنند، کودک با آنها احساس دوستی بیشتری می کند و از این طریق می توان در تربیت و پرورش کودک موفق شد. بازی ها باید بازی هایی باشند که بی خطر و بی ضرر باشند و در جهت اهداف تربیتی والدین بوده و همچنین موجبات سرگرمی کودکان را فراهم آورند. بازی ها باید باعث رشد همه جانبه در کودک شوند. همچنین چنانچه کودک در بازی، خطایی مرتکب شد، باید آن را به نرمی به وی تذکر دهیم تا از این طریق به تربیت و پرورش صحیح کودک کمک کنیم.

منبع: روزنامه ایران

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.