علت بد رفتاری کودکان

علت بد رفتاری کودکانیکی از مهم ترین وظایف والدین تعلیم و تربیت فرزندان است. اغلب برای والدین مشکل است درک کنند چرا فرزندان آنها درست آن کاری را می کنند که خوشایند آنها نیست. رفتار کودکان در واقع گفتن احساس خودشان به شما با زبان بی زبانی است.

درک دلایل رفتار ناپسند فرزندان به شما یاری خواهد داد تا راهی را برای دگرگونى رفتارشان پیدا کنید.

علت بد رفتاری کودکان:
۱ – ساختار ژنتیکی
۲ – محیط خانوادگی
۳ – جامعه‌‌ای که در آن زندگی می‌کنند

این عوامل، مهارت‌ها، نگرش‌ها و توانایی‌های کودکان را شکل می‌دهد و روی مشکل‌های رفتاری آنها اثر می‌گذارد.
درباره ساختار ژنتیکی باید به این نکته اشاره کنم که کودکان، ساختار ژنتیکی واحدی را از والدین خود به ارث می‌برند. این توارث شامل خصوصیات جسمی مثل رنگ چشم، مو و خصوصیات رفتاری و هیجانی است. مثلا کودکانی که مشکل تمرکز یا تمایل به غمگین یا افسرده بودن دارند، ممکن است چنین ساختار ژنتیکی‌ای داشته باشند که در آنها این مشکل‌ها را محتمل‌تر می‌کند.
کودکان سرشت خود را از والدین به ارث می‌برند، مثل میزان اجتماعی و برون‌گرا بودن، میزان فعالیت یا وضعیت هیجانی.
برخی از این خصوصیات مدیریت کودکان را دشوار می‌کند. مثلا برخی از آنها به توجه زیاد نیازمندند، برخی بسیار فعال یا شلوغ و دائم در حال جستجوی محیط اطرافشان هستند، بعضی هم گریه و جنجال به پا می‌کنند و تنظیم تغذیه و خوابشان مشکل است. البته فقط کودکان دشوار، مشکل‌های رفتاری پیدا نمی‌کنند و برخی از کودکان آسان نیز این مشکل‌ها را دارند. رفتار کودکان نه تنها به سرشت آنها، بلکه به واکنش دیگران به رفتارشان نیز بستگی دارد.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.