یک عاشقانه ی کوتاه از ریچارد براتیگان

ریچارد براتیگانچه خوب است
وقتی که صبح زود
تنها از خواب بلند شوی
و مجبور نباشی به دیگران بگویی
که دوستشان داری
وقتی که دیگر
آنها را دوست نداری!

Richard bratigan
ریچارد براتیگان شاعر آمریکایی
ترجمه ای آزاد از چیستا یثربی در کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.