در عشق تو زندگی می کنم، شعری از سارا تیز دیل

سارا تیز دیلدر عشق تو زندگی می کنم
همانگونه که علفها در دریا
با هر موج که می آید
دوباره متولد می شوم
و با هر موج که می گذرد
غرق می شوم
جان سرشار از رویایم را در تو خالی می کنم
با قلب تو می تپم
فرمانبردار جان توام…

sara Teasdale
سارا تیز دیل شاعری از سنت لوییز
ترجمه ای آزاد از چیستا یثربی، در کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.