شعر ماه و پلنگ سرودۀ مهناز ریحانی

مهناز ریحانیهمه شب دراوج عشق ونیاز
ماه شعرهای مرد شعور

پنجه های پلنگ میبوسد
بر فراز کوه،اما دور

ماه در حسرت وصال اما
درنگاه فلک درخشان است

ناگزیر از هجوم رنج مدام
جامه بر تنش فروزان است

آسمان بغل گرفته به ناز
دلبری کند به چهره ی شب

ماه در مشت این پلنگ جسور
…شعله میکشد گلوله ی تب

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.