ترانه‌ای کوچک‌تر از دست‌های تو… احمد شاملو

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه
به خاطر سایه‌ی بام کوچکش
به خاطر ترانه‌ای
کوچک‌تر از دست‌های تو

نه به خاطر جنگل‌ها، نه به خاطر دریا
به خاطر یک برگ
به خاطر یک قطره
روشن‌تر از چشم‌های تو

نه به خاطر دیوارها ــ به خاطر یک چپر
نه به خاطر همه انسان‌ها ــ به خاطر نوزاد دشمن‌اش شاید
نه به خاطر دنیا ــ به خاطر خانه‌ی تو
به خاطر یقینِ کوچکت
که انسان دنیایی‌ست
به خاطر آرزوی یک لحظه‌ی من که پیشِ تو باشم
به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من
و لب‌های بزرگ من
بر گونه‌های بی‌گناه تو

به خاطر پرستویی در باد، هنگامی که تو هلهله می‌کنی
به خاطر شبنمی بر برگ، هنگامی که تو خفته‌ای
به خاطر یک لبخند
هنگامی که مرا در کنار خود ببینی

به خاطر یک سرود
به خاطر یک قصه در سردترینِ شب‌ها تاریک‌ترینِ شب‌ها
به خاطر عروسک‌های تو، نه به خاطرِ انسان‌های بزرگ
به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می‌رساند،
نه به خاطر شاهراه‌های دوردست…

احمد شاملو

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.