در چنین روزی، شعری از مری الیزابت کالریج

مری الیزابت کالریجبعضی ها
روی گورها گریه می کنند
و بعضی دیگر
در اتاق های خالی

من وقتی زنبق ها می شکفند
گریه می کنم
این را به یاد داشته باش!
وقتی که گلها
غنچه های خود را دوباره می گشایند
لحظه ای شاد باش
و سپس اندوه مرا به یاد داشته باش!

Mary E.colleridge
مری الیزابت کالریج، شاعر انگلیسی
ترجمه از چیستا یثربی، کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.