رودی مثل عشق، عاشقانه ای از ابراهیم گورچایلی

رودخانه عشقدر سیاهی چشم هایت
فرورفته ام
و دیگر نمیدانم
جاده به کجا می پیچد
فقط می دانم
که رودی مثل عشق
در دلم جاری شده است.

ابراهیم گورچایلی شاعر آذربایجان
ترجمه از رسول یونان در کتاب روزهای چوبی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.