سلفی های المیرا شریفی مقدم، مجری تلویزیون با همسرش داوود عابدی

داوود عابدی و المیرا شریفی مقدم دو مجری خوب بخش خبری تلویزیون ایران هستند.
داوود عابدی در بخش ورزشی خبر تلویزیون و المیرا شریفی مقدم هم مجری اخبار رسمی تلویزیون است. این دو مجری تلویزیون از سال ۸۲ زندگی مشترک خود را شروع کرده اند.
المیرا شریفی مقدم با انتشار سلفی خودش و همسرش داوود عابدی نوشت: سال هشتاد و دو و ظهر بیست و پنجم مهرماه، وقتی با لباس سفید از پله های دفترخانه اومدم پایین، فصل جدید زندگی من آغاز شد و حالا بعد دوازده سال خداروشکر می کنم که در کنار همیم و شدیم چهار نفر. زندگی شما به شیرینی قند و روزگارتان بر وفق مراد. در هوای دل انگیز امروز تهران حال و هوایی عوض کردیم.

المیرا شریفی مقدم و داوود عابدی

این هم یک سلفی قدیمی از المیرا شریفی مقدم و داوود عابدی

المیرا شریفی مقدم و داوود عابدی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.