میهمانی خیال، غزلی از الهام حق مرادخان

الهام حق مرادخانپیک خیالم آمده بر میهمانی ات
امشب مرا ببر به بهشت نهانی ات

من با تو دعوتم به فراسوی مرزها
در انتظار معجزه ی مهربانی ات

شعر و شراب و شور و هوس،آخر از کدام؟
می آوری به نیمه شب میزبانی ات

تو باشی و ستاره و دلتنگی و سکوت
من محو دلستانی و بلبل زبانی ات

دارم حسود میشوم حتی به خنده هات
وقتی که با تو اند رفیقان جانی ات

پنهان چرا نمی کنی از چشم دیگران؟
چشمت به پشت عینک تهاستکانی ات

اصلا بیا و قلب مرا خانه ات بگو
هرکس اگر که خواست بداند نشانی ات

وقتی به شعر امشب خود فکر می کنم
انگار واقعا شده بودم روانی ات!

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.