چند نکته کلیدی در پخت کیک

کیککیک گونه‌ای شیرینی است که خاستگاه اروپایی دارد و محبوبیت بساری دارد. در بسیاری از مناسبت ها از جمله تولد کیک مصرف می شود و بیشتر افراد دوست دارند که این کیک ساخته دست خودشان باشد. در مطلب زیر چند نکته بیان شده است تا بتوان کیک بهتری آماده کرد. با ما همراه باشید:

چرا کیک به اندازه کافی پف نمی کند؟

مایعات مورد استفاده را کم و زیاد کرده اید. یا میزان مخلوط کردن مواد کم و زیاد بوده است.
دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است. هنگام مخلوط کردن، ترتیب افزودن را رعایت نکرده اید. کره یا تخم مرغ مورد استفاده سرد بوده، و به دمای محیط نرسیده است.
بکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه بوده است. میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده است.

چرا لایه روی کیک چسبنده است؟

روی کیک وقتی گرم بوده پوشانده شده است. مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است. کیک به اندازه کافی نپخته است.

چرا کیک حالت خیس و مرطوب دارد؟

ممکن است کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده باشد. یا شکر، مایعات و چربی کیک زیاد بوده است. کیک داخل قالب مانده و خیلی سرد شده باشد.

چرا کیک حالت چروکیده و بهم فشرده دارد؟

احتمالا قالب کیک نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است. یا قالب بیش از حد چرب شده باشد.
ممکن است مقدار مایعات آن زیاد بوده و یا  کیک بیش از حد پخته باشد.

چرا بعد از پخت پف کیک می خوابد؟

دمای فر کمتر از مقدار لازم بوده باشد. پخت کیک کافی نبوده و یا میزان شکر مورد استفاده زیاد بوده باشد. قالب کیک نسبت به مواد کوچک بوده است. کیک در هنگام پخت تکان داده شده است.
درب فر قبل از پخت کیک زیاد باز شده باشد. بعد از افزودن آرد مواد را زیاد مخلوط کرده باشید. مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین زیاده بوده، مقدار مایعات کمتر یا بیشتر شده باشد.

چرا کیک بافت زبری دارد یا وسط آن فرو رفته است؟

فر قبل از پخت کیک گرم نشده باشد. شکر و روغن به اندازه کافی مخلوط نشده باشد.  میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده، یا میزان مایعات مورد استفاده کم بوده باشد. مواد به درستی در قالب پخش نشده باشد. کیک با حرارت کم و آرام پخته شده باشد.

چرا روی کیک چسبنده اما داخل کیک خشک است؟

ممکن است مواد کیک بیش از حد مخلوط شده باشند. یا سفیده های تخم مرغ بیش از حد زده شده و مدت پخت کیک طولانی بوده باشد.
قالب کیک نسبت به مواد بسیار بزرگ بوده است. کیک در معرض جریان هوا سرد شده است. مقدار آرد مورد استفاده زیاد بوده و یا مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است. میزان چربی یا مایعات مورد استفاده کم بوده است.

چرا کیک خمیری و سنگین است؟

تعداد تخم مرغ مورد استفاده یا مایعات آن زیاد بوده است. یا دمای فر بیشتر از مقدار لازم بوده است.

چرا کیک به قالب می چسبد؟

قالب به درستی چرب نشده و آرد پاشی نشده باشد. کیک به اندازه کافی نپخته یا کیک بیش از حد خنک شده و از قالب خارج نشده است.

چرا کیک خشک و شکننده می شود؟

مقدار چربی یا شکر کیک کم بوده است.  به دلیل مایعات کم خمیر کیک سفت شده است. مقدار شکر مورد استفاده زیاد بوده، یا به دلیل مایعات زیاد خمیر کیک شل بوده است. مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.