شعر عروسی سرودهٔ آیدا خاقانی

ریسه‌های زرد و قرمز و نارنجی
آویخته از دیوارهای فصل
هلهله‌ی باد
پیچیده در دهلیزِ آسمان
کوچه‌ی مهر،
آیینه بندان شده
دخترِ بهار را به عقدِ زمستان در آورده‌اند!

پشت درِ آبان،
اگر این شبِ وصل
به صبح برسد
نطفه‌ی هزاران برگ سبز
بسته می شود در لبخند بهار!

آذر را صدا کنید
که از پیِ داماد برود
وقتْ تنگ است‌!!!

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.