تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم شعری از سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی از چهره‌های ماندگار و از زنان پیشرو و سنت ستیز معاصر است که به خاطر سرودن غزل فارسی در وزن‌های بی‌سابقه به “نیمای غزل” معروف است.

یارب مرا یاری بده، تا خوب آزارش کنم
هجرش دهم، زجرش دهم، خوارش کنم، زارش کنم

از خنده‌های دلنشین، وز بوسه‌های آتشین
صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم

بندی به پایش افکنم، گویم خداوندش منم
چون بنده در سودای زر، کالای بازارش کنم

گوید: میفزا قهر خود، گویم: بکاهم مهر خود
گوید که: کمتر کن جفا، گویم که: بسیارش کنم

هر شامگه در خانه‌ای، چابک‌تر از پروانه‌ای
رقصم بر بیگانه‌ای، وز خویش بیزارش کنم

چون بینم آن شیدای من، فارغ شد از سودای من
منزل کنم در کوی او، باشد که دیدارش کنم

گیسوی خود افشان کنم، جادوی خود گریان کنم
با گونه‌گون سوگندها بار دگر یارش کنم

چون یار شد بار دگر، کوشم به آزار دگر
تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم

سیمین بهبهانی

اشعار دیگری از سیمین بهبهانی:
مرا هزار امید است و هر هزار تویی شعری از سیمین بهبهانی

زندانی؛ شعری از سیمین بهبهانی

شعر دوباره می سازمت وطن از سیمین بهبهانی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.