در جنگلهای تاریک کاج؛ شعری از جیمز جویس

جیمز جویسدر جنگلهای تاریک کاج
من خواهم آرمید
در سایه های سرد و عمیق
هنگام ظهر
چه شیرین است آن جا آرمیدن
و چه شیرین است بوسه وقتی،
جنگلهای بزرگ کاج
چنین بی دالان و بی انتهاست

آه، در میان جنگلهای کاج
در هنگام ظهر
تو هم بیا ای عشق شیرین…
بیا باهم…بگریزیم!

james joyce
جیمز جویس، شاعر و نویسنده ایرلندی
ترجمه از چیستا یثربی، کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.