انواع نماها از لحاظ کادر در سینما

۱- ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ ‏(ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺩﺭﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ‏) ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ.
۲- ﻣﺪﯾﻮﻡ ﺷﺎﺕ ‏(ﻧﻤﺎﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﻤﺮ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ.
۳- ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ‏ (ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺩﻭﺭ) ﻣﺜﻼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ.
۴- ﻧﯽ ﺷﺎﺕ ‏(ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﺍﻧﻮ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ‏) ﺑﻪ ﺷﺎﺕ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
۵- ﺍﮐﺴﺘﺮﯾﻢ ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ ﯾﺎ ﺑﯿﮓ ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ ‏(ﻧﻤﺎﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﻭﺭ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﯾﺎ ﮐﻮﯾﺮ).
۶- ﺍﮐﺴﺘﺮﯾﻢ ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ ﯾﺎ ﺑﯿﮏ ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ.‏ (ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ).
۷- ﻣﺪﯾﻮﻡ ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﻣﺘﻮ ﺳﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻮﻝ ﺷﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
۸- ﻣﺪﯾﻮﻡ ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ. ‏(ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ)

انواع نماها:
نماهای حرکتی با حرکات دوربین به وسیله متحرکی مانند انسان یا ارابه یا جرثقیل یا ریل سه پایه چرخدار یا استدی کم:
۱- نمای دالی: حرکت دوربین به طرف سوژه. این حرکت را تراک این نیز می گویند. حرکت دوربین از سوژه دور شود، که به آن تراک اوت می گویند.

۲- تراولینگ: به تصاویری گفته می شود که دوربین در حال حرکت بصورت افقی میباشد، معمولا حرکت دوربین موازی با صحنه می باشد.

۳- کرین (جرثقیل): وسیله ای است مانند جرثقیل که حرکات از بالا به پایین و بالعکس و حرکت دورانی دارد.

۴- آرگ (قوسی): حرکت دوربین بصورت افقی و به شکل قوسی یا نیم دایره.

۵- بوم: حرکت دوربین بصورت عمودی و به شکل کمانی می باشد.

۶- هلی شات: به تصاویری که توسط دوربین از بالای صحنه بوسیله هلی کوپتر یا هر وسیله پروازی دیگر گرفته شود را هلی شات می گویند.

۷- نمای مروری عمودی (روی ارتفاع بوسیله پدستال):
به تصاویری گفته می شود که با حرکت پایه پدستال دوربین (پایه متحرک عمودی که دوربین روی آن سوار می شود) از ارتفاع صحنه یا ارتفاع سوژه گرفته می شود

نکته ۱:
برای حرکات دوربین وسیله دیگری بنام پروجیب است که همانند الاکلنگ می باشد و دوربین روی آن سوار می شود و می تواند به بالا و پایین و چپ و راست حرکت کند.

نکته ۲:
حرکت دادن کرین و دالی و شاریو می تواند هم روی ریل انجام شود و هم بوسیله ی سه پایه یا چهارپایه ی چرخدار آنها.

انواع نماهای دیگر (سایر نماها)
۱- اور شولدر: نمایی است که از پشت شانه یک بازیگر تصویر بازیگر مقابل یا صحنه مقابل دیده می شود.

۲- زوم، شامل زوم این و زوم بک (زوم اوت): به تصویری که دوربین در حالت ثابت بوسیله ی لنر دوربین، به سوژه نزدیک می شود را زوم این می گویند. به تصویری که دوربین ثابت و با حرکت لنر از سوژه دور می شود را زوم بک می گویند.

۳- نمای واکنشی (ری اکشن): به تصویری گفته می شود که عکس العمل بازیگر دیده می شود.

۴- تک شات (شات انفرادی): تصویر یک بازیگر را در قاب داشته باشیم.

۵- تو شات (شات دو نفره): نمایی است که دو بازیگر در کادر تصویر دیده می شود.

۶- تری شات (شات ۳ نفره): نمایی که سه بازیگر در کادر تصویر دیده می شود.

۷- نمای گروهی (نمایی که تصویر بیش از ۳ بازیگر در قاب تصویر داشته باشیم)

۸- مسترشات یا مسترسین: معمو لا به نمای لانگ شاتی گفته می شود که تصویر اصلی و کلی است تمام صحنه را نشان می دهد.

۹- نمای پی اوی: به نمای از دید بازیگر گفته می شود.

۱۰- نمای آرشیوی:
به تصاویری که توسط کارگردان فعلی گرفته نشده و قبلا آن تصاویر گرفته شده و معمولا در آرشیو نگهداری می شوند یا تصاویر قدیمی هستند، گفته می شود.

۱۱- نمای اینسرتی: نمایی فوق العاده نزدیک به اجزای سوژه.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.