ای بوسه شیرین تر از جان غنچه کردی؛ شعری از سیمین بهبهانی

دیشـب، ای بهتر ز گل در عالم خوابم شکفتی
شاخ نیلوفر شدی در چشم پر آبم شکفتی

ای گل وصل از تو عطرآگین نشد آغـوش گرمم
گر چه بشکفتی ولی در عالم خوابم شکفتی

بر لبش، ای بوسه شیرین تر از جان غنچه کردی
گل شدی، بر سینه هم رنگ سیمابم شکفتی

شام ابرآلود طبعم را دمی چون روز کردی
آذرخشی بـودی و در جان بی تابم شکفتی

یک رگم خالی نماند از گردش تند گلابت
ای گل مستی کـــه در جام می نابم شکفتی

بستـر خویش از حریری نرم چون مهتاب کردم
تا تو چون گل های شب در باغ مهتابم شکفتی

خوابگاهم شد بهشتی، بستـرم شد نوبهاری
تا تو، ای بهتر ز گل در عالم خوابم شکفتی

سیمین بهبهانی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.