دروغ های عاشقانه؛ شعری از افشین یداللهی

سال ها
دروغ‌های عاشقانه گفتم
و شما باور کردید

چرا
هیچکدامتان
نمی توانید
دروغی عاشقانه بگویید
که من باور کنم؟

پاسختان این است؟
کافر همه را به کیش خود پندارد

این را می‌دانم
اما
جواب من این نیست

من
دروغ‌هایم را عاشقانه می‌گویم
اما
شما
عاشقانه دروغ نمی‌گویید

من
عاشق دروغ‌هایم هستم
و شما
عاشق هیچ چیز نیستید

دروغ‌های من دلنشین است
دروغ‌های شما، نه

و
حال همه ی ما
بد است
باور کنید

افشین یداللهی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.